Nasledujúci formulár je určený na nahlasovanie zariadení ProDevice na opravu. Keď chcete poslať tento formulár, musíte vyplniť všetky kolónky. Správa s potvrdením sa generuje automatiky, neodpovedajte na ňu. Po zaslaní formulára počkajte na kontakt zamestnanca technického oddelenia ProDevice, ktorý vám poskytne nevyhnutné informácie týkajúce sa opravy zariadenia.

your need

Type of device