Rozwijamy rynek nowoczesnych technologii, a innowacyjność w biznesie to jedna z kluczowych wartości marki. W naszym centrum R&D tworzymy przyszłość – wraz z najwybitniejszymi w kraju specjalistami i jednostkami naukowymi realizujemy zaawansowane projekty rozwojowo-wdrożeniowe. To tu powstają najbardziej innowatorskie produkty do skutecznego i bezpiecznego niszczenia danych, które odważnie wprowadzamy na rynek.

Zaplecze technologiczne

Realizacja zadań w ramach naszej działalności badawczo-rozwojowej wymaga wysokich kompetencji: nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale również zaplecza technologicznego i laboratoryjnego. Centrum R&D to wydzielona część (o powierzchni około 220m2) naszego obiektu, powstałego na 44 arowej działce, na której też zlokalizowany jest nowo wybudowany biurowiec o powierzchni ponad 800m2. Jest ono w pełni wyposażone oraz dostosowane do prac naukowych i badawczych. Dobór oraz parametry aparatury pomiarowej przygotowano w oparciu o szczegółowe konsultacje z wybitnymi specjalistami współpracujących z nami jednostek naukowych: Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytutem Technologii Elektronowej.

Klatka Faraday’a

Ośrodek rozwojowy, stanowiący miejsce tworzenia wiedzy i wyznaczania kierunków dalszego rozwoju marki ProDevice, posiada specjalistyczne pomieszczenie, całkowicie uziemione, skonstruowane w celu niwelowania zakłóceń zewnętrznych – tzw. Klatkę Faraday’a. Dzięki idealnemu tłumieniu sygnałów z zewnątrz, możliwe jest przeprowadzanie w niej między innymi badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) na demagnetyzerach, które wprowadzamy na rynek. W pomieszczeniu bezpiecznie przeprowadzamy testy i eksperymenty, obserwując poprzez zdalnie zarządzane kamery to, co się dzieje wewnątrz klatki Faraday’a. Taki sposób testowania prototypów gwarantuje bezpieczeństwo, co jest najbardziej pożądane w przypadku pracy z wysokimi napięciami, silnym polem magnetycznym, czy zupełnie nowymi zjawiskami fizycznymi.

Nowoczesna serwerownia

Sercem i mózgiem całego laboratorium jest nasza serwerownia: węzeł gigabitowej sieci logicznej, wraz z zarządzalnymi przełącznikami, serwerami, macierzami oraz bibliotekami taśmowymi. Wszystkie urządzenia zasilane są jednym torem (bezpośrednio z sieci), a całość podtrzymywana jest przez systemy UPS. Układ zasilania wspierany jest także przez dedykowany agregat prądotwórczy z systemem SZR (Samoczynnego Załączenia Rezerwy). Nad bezpieczeństwem czuwa również system monitoringu, kontroli dostępu (SKD), rekuperacji oraz klimatyzacji (opartej na wodzie lodowej), który sprzężony jest z systemem monitoringu warunków środowiskowych, czujnikami dymu oraz zalania.

Zespół wykwalifikowanych inżynierów

Za poprawność i ciągłość prac centrum R&D odpowiada nasza doświadczona kadra składająca się utytułowanych w Polsce pracowników naukowych oraz inżynierów, dysponujących profesjonalną wiedzą oraz doświadczeniem, zdobytym w przeszłości podczas realizacji innowacyjnych projektów.

Ośrodek badawczo-rozwojowy jest przygotowany w sposób umożliwiający korzystanie z infrastruktury osobom niepełnosprawnym.


Laboratorium badawczo – rozwojowe  powstało przy wsparciu funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.