Značka ProDevice vznikla v roku 2012 ako odpoveď na rýchlo rastúcu potrebu a očakávania trhu, predovšetkým v súvislosti s nutnosťou odstraňovania údajov z rôznych dátových nosičov. Práve v tom čase, pri spolupráci Technickej univerzity AGH v Krakove, vznikol prvý model degauséra. ProDevice ASM120 (All Storage Media 120), ktorý veľmi rýchlo dobyl svetového trhy. Bol to v tom čase najinovatívnejší degausér na svete – zariadenie sa okrem silného elektromagnetického poľa odlišovala funkciou PPMS (Pre-Paid Management System).

Po úspešnej inaugurácii modelu ASM120 sa spustili práce na vytvorení skartovačky (drviča), ktorá by fyzickým spôsobom ničila nosiče znemožňujúc načítanie a obnovenie na nich uložených informácií. Vďaka tomu bola na trh uvedená skartovačka ProDevice MMD 360+ (Manual Media Destroyer 360+) – neveľké manuálne zariadenie, ktoré sa ľahko používa, určené na prepichovanie diskov, telefónov, tabletov.

V roku 2018 sme na svetové trhy priniesli ďalší model degauséra: ProDevice ASM240. Tento degausér generuje elektromagnetické pole s výkonom 20 000 gaussov (2T), vďaka čomu je to najsilnejšie zariadenie tohto typu na svete. Je to tiež jediný degausser nástroj, ktorý spolupracuje s aplikáciou na mobilnom zariadení – vďaka tejto funkcii je možné čítať kódy identifikujúce demagnetizované médiá, nahrávanie videa, fotografovanie z demagnetizácie a generovanie správy z celého procesu odstraňovania údajov.

V tom istom roku sme zahájili výrobu modernej skartovačky – ProDevice DGX02 (Data Grinder Extreme 02), určenej na fyzické likvidovanie väčšieho množstva všetkých typov dátových nosičov. Toto priemyselné zariadenie funguje automatickým spôsobom. Je to ideálne vybavenie firiem a inštitúcií, ktoré majú pravidelne značné množstvo diskov, pások, telefónov, pamätí FLASH ap., ktoré musia účinne a bezpečne zničiť.

Práce na degauséroch a skartovačkách realizujeme v najmodernejšom na svete centre R&D tohto typu, ktorá sa nachádza na 44 árovom pozemku vo Vieličke pri Krakove. Objekt je úplne prispôsobený na realizovanie výskumných a vedeckých prác. Výber a parametre meracej aparatúry boli pripravené na základe detailných konzultácií s najlepšími odborníkmi z vedeckých inštitúcií, ktoré s nami spolupracujú: Technická univerzita AGH Krakov a Ústav elektrónovej technológie.
V súčasnosti naše centrum R&D pracuje na vytvorení inovatívnej metódy odstraňovania údajov z pamätí FLASH. V blízkej budúcnosti plánujeme uviesť nové korporátne zariadenie na ničenie údajov z nosičov tohto typu, čo bude nepochybne dôležitý prelom na svetovej úrovni v oblasti moderných technológií ničenia informácií.

Viac o našom centre R&D tu >>

Ako výrobca zariadení na ničenie údajov chceme ponúkať najvyššiu kvalitu, bezchybný dizajn a dobrý servis našich výrobkov. Vďaka takému prístupu k ponúkaným zariadeniam sme veľmi rýchlo získali dôveru zákazníkov z Poľska a z celého sveta. V dôsledku našej politiky rozvoja sme vytvorili blízke obchodné vzťahy s našimi partnermi – našu partnerskú sieť v súčasnosti tvorí niekoľko desiatok partnerov vo viac než 30 štátoch na celom svete: v Európe, Južnej Amerike, Severnej Amerike, Ázii, Afrike.