Naše inovatívne výskumno-rozvojové centrum vzniklo ako odpoveď na rýchlo rastúcu potrebu a očakávania trhu, predovšetkým v súvislosti s nutnosťou odstraňovania údajov z dátových nosičov, ako sú SSD disky, USB kľúče či veľmi populárne chytré zariadenia (telefóny, tablety ap.). Hlavnou oblasťou laboratórnej činnosti je preto iniciovanie a realizovanie rozvojovo-implementačných projektov v rámci prác zameraných na vytváranie:

Vďaka našim výsledkom, organizácie pôsobiace v rôznych oblastiach hospodárstva, môžu optimalizovať svoje procedúry zavedením nových štandardov a zlepšiť procesy manažmentu informácií a archivácie údajov.
Realizácia činností v rámci našich výskumno-rozvojových aktivít vyžaduje vysoké kompetencie: nielen vedomosti a skúsenosti, ale tiež technologické a laboratórne vybavenie. D.LAB je osobitná časť (na ploche cca 220 m2) nášho objektu, ktorý vznikol na 44 árovom pozemku, na ktorom sa tiež nachádza novo postavená kancelárska budova s plochou viac než 800 m2. Je plne vybavené a prispôsobené na vedecké a výskumné práce. Výber a parametre meracej aparatúry boli pripravené na základe detailných konzultácií s najlepšími odborníkmi z vedeckých inštitúcií, ktoré s nami spolupracujú: Technická univerzita AGH Krakov a Ústav elektrónovej technológie

Rozvojové centrum, ktoré je miestom v ktorom vznikajú nové znalosti, a ktoré vyznačuje smerovanie ďalšieho rozvoja značky ProDevice, má špeciálnu, úplne uzemnenú miestnosť, vytvorenú na maximálne zamedzenie vonkajšieho rušenia, tzv. faradayovu klietku. Vďaka ideálnemu tlmeniu vonkajších signálov sa v nej dajú vykonávať okrem iného skúšky elektromagnetickej kompatibility (EMC) degausérov, ktoré zavádzame na trh. V miestnosti bezpečne realizujeme testy, skúšky a pokusy, diaľkovo riadenými kamerami, ktoré sú namontované vo vnútri faradayovej klietky pozorujeme, čo sa deje. Taký spôsob testovania prototypov zaručuje bezpečnosť, čo je najdôležitejšie v prípade práce s vysokým napätím, silným elektromagnetickým poľom, či s úplne novými fyzikálnymi javmi.
Srdcom a mozgom celého nášho laboratória je naša serverovňa. Práve tu sa nachádza uzol gigabitovej logickej siete spolu s ovládateľnými prepínačmi, servermi, diskovými poľami a páskovými knižnicami. Všetky zariadenia sú napájané jedným komplexným systémom – priamo zo siete ako aj zo záložných zdrojov UPS. Súčasťou systému napájania je aj špeciálny zdrojový agregát s automatickým samočinným systémom spustenia zálohy. Bezpečnosť dodatočne zabezpečuje systém monitoringu, kontrola prístupu, rekuperácia a klimatizácia (založené na ľadovej vode), a celok je prepojený so systémom sledovania podmienok prostredia, snímačmi dymu či zatopenia.


Za správnosť a kontinuitu práce centra R&D zodpovedá náš skúsený personál, ktorý tvoria poprední vedeckí pracovníci a inžinieri, disponujúci profesionálnymi znalosťami a skúsenosťami, ktoré získali v minulosti pri realizovaní inovatívnych projektov.
Výskumno-rozvojové centrum je bezbariérové, jeho infraštruktúru môžu používať aj hendikepované osoby.