Instytucje publiczne oraz firmy muszą dbać o bezpieczeństwo zarówno przechowywanych, jak i niszczonych danych. Usuwanie informacji z nośników powinno odbywać się zgodnie z określonymi, rygorystycznymi procedurami wewnętrznymi. Prawo reguluje kwestie obowiązkowego niszczenia danych, jeśli nośniki przeznaczone są do likwidacji lub zostają przekazane podmiotowi nieuprawnionemu do przetwarzania danych – w takim przypadku dane trzeba usunąć, a jeśli jest to niemożliwe, urządzenia, dyski czy elektroniczne nośniki informacji trzeba uszkodzić w taki sposób, aby nie było możliwości odczytać informacji. Jeśli nośniki przekazane są do naprawy, prace muszą się odbywać pod nadzorem osoby upoważnionej przez administratora danych.

Wybrane przepisy, które wymagają bezpowrotnego usuwania danych:

Jednym z najskuteczniejszych sposobów usuwania danych z nośników magnetycznych jest demagnetyzacja – za pomocą silnego impulsu elektromagnetycznego urządzenie zwane demagnetyzerem usuwa bezpowrotnie informacje zapisane na dysku czy taśmie.

Zobacz jak wygląda demagnetyzacja dysku demagnetyzerem ProDevice ASM240