Niszczarki nośników to urządzenia powszechnie używane w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba usunięcia danych zarówno z nośników magnetycznych (taśmy, dyski HDD) jak i nośników typu flash. Urządzenia zgniatają, dziurawią, łamią lub rozdrabniają je, w większości przypadków uniemożliwiając tym samym odzyskanie informacji na nich zapisanych. Metoda ta przynosi najlepsze rezultaty, jeśli nośniki które chcemy zniszczyć wcześniej poddamy procesowi demagnetyzacji (jest to jednak możliwie tylko w przypadku pamięci magnetycznej).

Niszczarka / shredder nośników danych ProDevice DGX02 to urządzenie posiadające dedykowane noże tnące, wykonane ze stali o odpowiedniej twardości – pozwalają one na szybką i efektywną pracę maszyny. Jak pokazuje poniższy film, zniszczone nośniki trafiają do specjalnego pojemnika, umieszczonego na wózku transportowym.

Urządzenie spełnia normę DIN66399, gwarantującą poziom bezpieczeństwa w klasie: