Zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania a następnie niszczenia wrażliwych danych reguluje coraz więcej norm i przepisów prawnych. Kary za ich nieprzestrzeganie są dotkliwe i wpływają negatywnie na wizerunek przedsiębiorstwa, na które zostały one nałożone.

Zasady dotyczące niszczenia dokumentów, zawierających dane, zostały określone w normie ISO/IEC 21964, której twórcami są International Organization for Standardization (ISO) oraz International Electrotechnical Commission (IEC).

Norma określa 3 klasy ochrony, wskazujące z jaką dokładnością nośniki mają być niszczone. Definiuje 7 poziomów bezpieczeństwa znajdujących zastosowanie w 6 kategoriach nośników:

P: informacje w oryginalnym rozmiarze np. papier, formy drukowane, film rentgenowski

O: optyczne nośniki danych np. płyty CD / DVD / Blue-ray

T: magnetyczne nośniki danych np. dyskietki, karty z paskiem magnetycznym

H: dyski twarde z magnetycznymi nośnikami pamięci

F: informacje w zmniejszonej postaci np. filmy, mikrofilmy, klisze

Oprócz klas norma ściśle określa również 7 poziomów bezpieczeństwa odnoszących się do wymagań wobec maszyn. Im mniejsza jest powierzchnia ścinka, tym wyższy poziom bezpieczeństwa.

Klasa niszczenia P – niszczenie dokumentów papierowych (np. papier, wydruki, klisza drukarska)

Klasa niszczenia dokumentów papierowychSzerokość ścinkaPowierzchnia ścinka
P-1≤ 12 mm ≤ 2000 mm ²
P-2≤ 6 mm ≤ 800 mm ²
P-3 ≤ 2 mm ≤ 320 mm ²
P-46 mm≤ 160 mm ²
P-52 mm≤ 30 mm ²
P-6≤ 1 mm ≤ 10 mm ²
P-7≤ 1 mm ≤ 5 mm ²

Klasa niszczenia O – niszczenie nośników optycznych (np. płyta CD/DVD)

Klasa niszczenia dokumentów optycznychPowierzchnia ścinka
O-1max 2000 mm ²
O-2max 800 mm ²
O-3max 160 mm ²
O-4max 30 mm ²
O-5max 10 mm ²
O-6max 5 mm ²
O-7max 0,2 mm ²

Klasa niszczenia T – niszczenie nośników magnetycznych (np. dyskietki, identyfikatory, kasety z taśmą magnetyczną)

Klasa niszczenia nośników magnetycznychPowierzchnia ścinka
T-1mechanicznie niesprawny
T-2max 2000 mm ²
T-3max 3200 mm ²
T-4max 160 mm ²
T-5max 30 mm ²
T-6max 10 mm ²
T-7max 2,5 mm ²

Klasa niszczenia E- niszczenie nośników elektronicznych (karty pamięci, karty chipowe, dyski SSD, mobilne urządzenia telekomunikacyjne)

Klasa niszczenia dokumentów elektronicznychPowierzchnia ścinka
E-1niesprawny
E-2pocięty
E-3max 160 mm ²
E-4max 30 mm ²
E-5max 10 mm ²
E-6max 1 mm ²
E-7max 0,5 mm ²

Klasa niszczenia H – niszczenie dysków twardych z magnetycznymi nośnikami pamięci (np. dyski twarde)

Klasa niszczenia dysków twardych z magnetycznymi nośnikami pamięci Powierzchnia ścinka
H-1niesprawny mechanicznie i elektronicznie
H-2uszkodzony
H-3zdeformowany
H-4max 2000 mm ²
H-5max 320 mm ²
H-6max 10 mm ²
H-7max 5 mm ²

Klasa niszczenia F – niszczenie filmów, mikrofilmów, kliszy

Klasa niszczenia Powierzchnia ścinka
F-1max. 160mm2
F-2max. 30mm2
F-3max. 10mm2
F-4max. 2.5mm2
F-5max. 1,0 mm2
F-6max. 0.5mm2
F-7max. 0.2mm2