Demagnetyzacja nośników danych to proces polegający na poddaniu magnetycznych nośników pamięci działaniu silnego pola magnetycznego, czego efektem jest usuniecie wszystkich informacji na nich zapisanych. Urządzenie, które służy demagnetyzacji nośników danych nazywamy demagnetyzerem.

Uwaga! Aby dane zostały skutecznie usunięte, pole magnetyczne emitowane przez urządzenie powinno być znacznie większe niż koercja magnetyczna nośnika.
Pomimo tego, że demagnetyzacja jest wystarczającą metodą usuwania danych z nośników, wiele firm decyduje się na dwustopniowy proces niszczenia informacji: demagnetyzację + fizyczne niszczenie nośników.

ZALETY DEMAGNETYZACJI:

WADY DEMAGNETYZACJI: