Destructoras ProDevice para la eliminación de soportes de datos

Las destructoras ProDevice son los equipos más avanzados para la eliminación física de toda clase de soportes de datos: discos duros, cintas magnéticas, tabletas, teléfonos móviles, discos SSD, etc. Todos los modelos han sido diseñados y probados por los ingenieros de nuestro centro I+D.

Las destructoras se emplean en el proceso de eliminación de datos para complementar el proceso de desmagnetización de los soportes magnéticos o para destruir discos duros, cintas y memorias flash que no se puedan desmagnetizar. La precisión y exactitud de la eliminación de los datos se define en la norma DIN66399, la cual distingue 7 niveles de seguridad con respecto a los requisitos relativos a las máquinas.

Nuestras destructoras deterioran los soportes de manera física perforando, deformando, aplastando o triturando el equipo en función de su modelo correspondiente. ProDevice ofrece tanto modelos manuales (destructora de discos duros ProDevice MMD360+) como equipos automáticos (destructora ProDevice DGX02). Los primeros, dado su tamaño compacto y el diseño moderno, sirven incluso para las oficinas pequeñas. Las destructoras DGX02 son equipos industriales destinados para triturar mayores cantidades de soportes. Todos los modelos de los equipos ProDevice garantizan el funcionamiento correcto y la eliminación eficaz y completa de los datos registrados en el soporte en cuestión.

Las destructoras ProDevice para la eliminación de soportes de datos se comercializan mediante una red de socios presentes en más de 30 países del mundo. Su fiabilidad queda confirmada por múltiples referencias de nuestros clientes.

Niszczarki marki ProDevice to najwyższej klasy urządzenia do fizycznego niszczenia wszelkiego rodzaju nośników danych: dysków twardych, taśm magnetycznych, tabletów, telefonów komórkowych, dysków SSD itp. Wszystkie modele zostały zaprojektowane i przetestowane przez inżynierów naszego centrum R&D.

Niszczarki są wykorzystywane w procesie usuwania danych jako uzupełnienie procesu demagnetyzacji nośników magnetycznych, lub do fizycznego uszkodzenia dysków twardych i taśm oraz nośników typu flash, które nie nadają się do demagnetyzacji. Precyzję i dokładność kasowania danych przez urządzenie określa norma DIN66399, która wyodrębnia 7 poziomów bezpieczeństwa, odnoszących się do wymagań wobec maszyn.

Nasze niszczarki uszkadzają nośniki w sposób fizyczny, w zależności od modelu: dziurawiąc je, deformując, zgniatając i rozdrabniając. ProDevice oferuje zarówno modele ręczne (niszczarka dysków twardych ProDevice MMD360) jak i urządzenia automatyczne (niszczarka ProDevice DGX02). Te pierwsze, z uwagi na kompaktowy rozmiar i nowoczesny design, nadają się nawet do niewielkich biur. Niszczarki DGX02 to urządzenie przemysłowe, które przeznaczone są do rozdrabniania większej ilości nośników. Wszystkie modele ProDevice gwarantują bezproblemowe użytkowanie oraz skuteczne i bezpowrotne usunięcie danych z nośnika.

Niszczarki ProDevice sprzedawane są poprzez sieć Partnerów w ponad 30 krajach świata. Ich niezawodność potwierdzają liczne referencje naszych Klientów.